Telefoonnummer

06 44116594

Email

Info@dewittetulp.nl

Missie

De Witte Tulp is een multiculturele thuiszorginstelling. Wij leveren zorg aan ouderen, zieken, mensen met een lichamelijke beperking, gezinnen en kinderen. Door de achtergrond van onze medewerkers kunnen wij zorg leveren waarbij wij rekening houden met de normen en de waarden van onze cliënten.

De Witte Tulp is er specifiek op gericht om het sociaal isolement te voorkomen en/of op te heffen en ouderen te reactiveren en te socialiseren door in groepsverband ondersteunende en activerende begeleiding aan te bieden. Ook bieden wij verzorging en structuur. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om gezellig samen een spelletje te doen, te handwerken, wandelen of te winkelen. Bij de samenstelling van het programma wordt zoveel mogelijk uit gegaan van de wens van de mensen zelf.

De witte Tulp heeft als werkgebied de Gemeente Almelo met een straal van tien kilometer.

Bij ons:
– Geen wachtlijsten
– Goede en professionele zorg
– De cliënt staat voorop
– Bekende gezichten
– Snelle service

Visie

De Witte Tulp streeft ernaar dat de zorg bij de cliënten thuis bij hun cultuur en leefwijze past. De Witte Tulp stelt daarom een integrale aanpak centraal:
Zorg leveren en rekening houden met de culturele en religieuze achtergrond. Ook cliënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen zijn we behulpzaam.

De Witte Tulp zoekt voor elke cliënt een vast team van medewerkers. Dit team kent, begrijpt en respecteert uw taal en cultuur. De Witte Tulp garandeert op deze wijze continuïteit en stelt uiteraard de kwaliteit voorop.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk vrouwen te stimuleren een opleiding te volgen zodat zij in deze maatschappij zichzelf optimaal kunnen ontplooien.

Het team

De Witte Tulp voert haar zorgactiviteiten uit door verpleegkundigen, verzorgenden, ADL assistenten, begeleiders en huishoudelijke verzorgers in te zetten. Hun aantal varieert en is afhankelijk van de te leveren zorg. Daarnaast heeft De Witte Tulp voor organisatorische aspecten werknemers in dienst die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, financiële administratie en personeelsadministratie. Tot slot hebben wij een verpleegkundige niveau 5 en een medisch adviseur in dienst.